Om sognet

Vort sogn blev oprettet som selvstændigt sogn den 24. september 1882. Det hører til de mellemstore sogne langs ved den jyske østkyst. Sogneområdet omfatter: Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejen kommuner. Ydermere hører fra Christiansfeld kommune: Taps, Vejstrup og Hejls samt fra Egtved kommune: Egtved, Øster Starup og Vester Nebel til sognet.

Til sognet er også tilknyttet en katolsk skole www.sct-michaels-skole.dk der pr. 1. juni 2011 også driver børnehaven Sct. Michaels Børnehave - tidligere Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave, der havde driftsoverenskomst med Kolding Kommune. Denne blev opsagt af kommunen og skolen overtog derfor børnehaven.

I hele dette område har vi (februar 2016) kontakt med 792 katolikker. Den nærmeste katolske kirke nordpå er Sct. Norberts kirke i Vejle (30 km), vestpå Sct. Nikolaj i Esbjerg (90 km), sydpå Sankt Marie kirke i Haderslev (30 km)og østpå Fredericia (25 km.). Selvom mange har en rimelig lang afstand til kirken, glæder jeg mig over, at der hver søndag samles godt 100 mennesker til messe kl. 10.

Mange opgaver klares ved frivillig arbejdskraft. Det gælder den ugentlige kirkerengøring og pyntning, oprydning efter messen og pasning af sakristiet, lektor- og ministranttjeneste, kaffebryg, sognekatekese, udgivelse af sognebladet 4 gange årligt, hjemmeside og sognets regnskab mv. Alle disse medarbejdere er med til at virkeliggøre sognets liv.

Den sidste søndag i måneden er menigheden efter højmessen indbudt til "kirkekaffe" i Sct. Michaelshuset. For de små serveres saftevand. Det er en god mulighed for gamle og nye menighedsmedlemmer til en hyggelig snak.

Menighedsrådet består af 6 medlemmer plus sognepræsten. de mødes stort set hver måned for at tilrettelægge sognets aktiviteter og for at drøfte sognets anliggender. Sognets liv finansieres af den kirkeskat, menighedens medlemmer betaler enten til Sct. Ansgarstiftelse eller direkte til sognet. Vi er nødt til at køre en stram økonomi, idet eksempelvis kun 117 af mulige 792 medlemmer i 2015 - fordelt på godt 400 husstande - betalte deres kirkeskat. Derfor opfordrer vi alle til at slutte op om den katolske kirkeskatteordning, idet den katolske kirke i Danmark ikke modtager offentlig støtte.

Er du på grund af alderdom eller sygdom i længere tid forhindret i at komme til kirken, er du meget velkommen til at kontakte præsten. Hver første fredag i måneden bringer han den Hl. Kommunion til dem, der har bedt om det.

Hvis du er ny i sognet, håber vi, at du hurtigt vil føle dig hjemme ved at deltage i søndagsmesserne kl. 10 (øvrige messetider, se Menighedens kalender)

Sognepræst Gregers Mærsk-Kristensen